Gençsoy, Kamuoyu Yanlış Bilgilendiriliyor

Gençsoy: Kamuoyu Kasıtlı Olarak Yanlış Bilgilendiriliyor

Gençsoy, Kamuoyu Yanlış Bilgilendiriliyor
14 Ağustos 2012 Salı 03:02

Zafer Gençsoy, “GERZE’DE  TERMİK SANTRALLE İLGİLİ YANLIŞ VE KİRLİ BİLGİYE GEÇİT VERMEYECEĞİM”dedi.

Sevgili Hemşerilerim, 

Yine malum sitede ‘’ALMANYA’DAN GERZE’YE TERMİK SANTRAL’’ başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu yazıda geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğimiz Mannheim santralinin, WWF verilerine göre Almanya’daki en kirli santraller listesinde yer aldığı ileri sürüldü. Yazıyla birlikte 2007 tarihli olan söz konusu WWF listesi de yayınlandı.

Söz konusu yazı ve iddiaları bazı malum yatırım karşıtlarının yarattığı bilgi kirliliğinin çok tipik bir örneğidir. Yaratılmak istenen algıyı ve sonucu tam tersine çevirecek yüzde yüz saptırmalar, bilimsel yanlışlar ve kasıtlı eksiklerle doludur. Bu yanlışlar ya Gerzelileri yanıltma isteğinin ürünü olarak kasıtlı bir şekilde yapılmıştır, ya da eğer kasıt yoksa yarı cehaletin ürünüdür. Bu ikincisi maalesef cehaletten bile daha tehlikelidir.

Burada önce söz konusu yazıdaki temel yanlış ve eksikleri tek tek ifşa edip yerine doğru ve temiz bilgileri koyacağız. Sonra da bizzat kendilerinin başvurduğu bilgi kaynağının apaçık ortaya koyduğu gerçeği nasıl umarsızca gizlediklerini ortaya koyacağız.

BAŞLICA KİRLİ BİLGİLER

1) Mayıs 2007’de yayınlanan bu liste 2006 yılı ve öncesinin verilerine dayanmaktadır. 2006 yılından başlayarak yapılan hayati iyileştirme ve geliştirmeleri içermeyen bu eski ve geçersiz listeyi sanki hala geçerliymiş gibi kontrol etmeden GÜNCELLEMEDEN yayınlamak ya dikkatsizliktir ya da okuyucuyu yanıltmayı amaçlamaktadır.

2) Söz konusu yazıda belirtilen ‘’6. Ünite 2006’da gazla çalıştırmaya başlandı’’ ibaresi ise tamamen yanlıştır, umarım sadece tercüme hatası, ya da anlama eksikliğidir. 2006 yılında 6. Ünite gaz yakıttan taşkömürü yakıtına çevrilmiş ve baca gazı arıtma tesisi ilave edilerek modernize edilmiştir.

3) O tarihte listede 10. Sırada olan bu santral (Grosskraftwerk Mannheim) 8 üniteden oluşmaktadır ve bunların içinde 1, 2 ve 5. üniteler kapatılmıştır. İnceleme ziyaretinde bulunduğumuz ünite, 2006 yılında gaz yakıttan taşkömürü yakıtına çevrilmiş ve baca gazı arıtma tesisi ilave edilerek modernize edilmiş olan, artık kirlilik yaratmayan 6. Ünitedir.

4) Mannheim santralinin aynı listede verilen kuruluş yıllarına bakıldığında eski ünitelerin 1966-1993 yılları arasında kuruldukları görülmektedir. Listede 2006 yılında yenilenen üniteden bahsedilmemektedir. Yani listede kirlilik yarattığı belirtilen üniteler 20 ila 46 yaş arasındaki ünitelerdir. Yazıda bunlar gibi eskimiş ve eski teknolojilerle kurulmuş ünitelerin kapatıldığı ve yerlerine yeni temiz teknoloji ile yapılan yeni üniteler inşa edildiği gerçeği belirtilmemektedir. 

5) Kısacası 6. ünitenin 2006’da temiz teknolojiyle yenilendiği ve inşa edilmekte olan temiz teknolojili 9. Ünitenin kapatılacak eski teknolojiye sahip 3 ve 4. Ünitelerin yerini alacağı belirtilmemektedir.  Listede yer alan ölçümler elbette yeni teknoloji ve modern baca gazı arıtma tesisine sahip olan 6. Ünite ve inşa halindeki 9. Ünite’nin emisyonları değildir. .

6) Söz konusu eksikler aslında şu temel gerçeği saklamaktadır: Almanya’da eskimiş ve eski teknolojilerle kurulmuş santraller kapatılmakta, yerlerine yeni ve temiz teknoloji kullanılan kömürlü santraller yapılmaktadır. Aynen Mannheim’daki 9. Ünite olan Taşkömürü yakıtlı Termik santral gibi. DARISI BAŞIMIZA!

7) Malum yazıda ''Almanya enerji için kullandığı güneş panelleri ile gündemde ve şu anda kullandığı güneş panelleri ile 20 nükleer santralin ürettiği enerjiye ( 22.000 MW) eşit enerji elde etmektedir.'' denmektedir, DOĞRU ama EKSİKTİR, bu sadece güneşin gökyüzünde parladığı andaki bir süre için geçerlidir! Peki, havanın bulutlu olduğu zamanlarda ve geceleri fabrikalar duracak ve insanlar mum ışığında mı oturacaklar? Hayır, yine aynı miktarda enerji sağlayan Termik Santraller devrede olacak ve elektrik sağlayacaklardır! Bir ülkenin elektrik ihtiyacının tamamı Güneş panelleri ile sağlansa bile Güneşin olmadığı süreler için mutlaka aynı miktarda güce sahip Termik santrallere ihtiyaç vardır, çünkü henüz bu panellerden sağlanan enerji ekonomik olarak depolanamamaktadır!

Söz konusu yazıdaki yanlışlıklar komedisi burada bitse iyi olurdu: siz de ben de daha fazla yorulmazdık. Ama maalesef yanılmanın ve yanıltmanın sonu yok!

Gerzeli Siyaset. STK Temsilcileri ve İş Çevrelerinden Birçok Vatandaşımız Almanya'ya Giderek İnçelemelerde Bulunurken Gözüküyor...

BUNLAR KÖMÜRÜ BİLE DOĞRU DÜRÜST BİLMİYOR!

Yayınladıkları listede yer alan kirli santrallerin 8 tanesi LİNYİT yakıtlı santrallerdir, bilindiği gibi LİNYİT taşkömürüne göre çok daha fazla nem , kül ve kükürt içermektedir. Üstelik  taşkömürünün bir kilogramında bulunan 6000-7000 kilokaloriye karşılık LİNYİT’te bu değer sadece 1000-2500 arasındadır. Malum yazıda taşkömürün antresit kömürü olduğu sanılmakta ve 9000 kalori yazılmaktadır. Bir tonunda mı, bir gramında mı? Neyse, bu yazıyı yazanlara bir kere daha lise, hatta ortaokul kitaplarını tavsiye edeceğim!

Doğrusu şu: Taşkömürü, linyitle antresit arasında bir kömür çeşidi olup yakıldığında 6000-7000 kilokalori/kg enerji verir ve kükürt miktarı % 1’in altındadır ( Linyitin % 2-4) .GERZE’ye yapılacak santral malum yazıda belirtildiği gibi düşük değil YÜKSEK KALİTELİ KÖMÜR yakacaktır, tıpkı, halen bazı kurumlarda kışın yakılan düşük kaliteli linyit gibi değil şu anda evlerinizde yaktığınız taşkömürü gibi!

BİLGİ SAKLAYIP HALKI ALDATIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şimdi esas noktaya gelelim. Malum yazıda aynen şu ifade geçmektedir:

‘’Bunun bilincinde olan Avrupa ülkeleri tek tek termik santralleri kapatmakta ya da  gaz ile çalışan santralleri açmaktadır. GWPF (The Global Warming Policy Foundation) verilerine göre Almanya 29 tane gazla çalışan santral kurma kararı almıştır(23 Nisan 2012)(3)’’

Bu bilgiyi de yazıda belirtilen 3 nolu kaynaktan aldıklarını belirtiyorlar . Şimdi hep birlikte bu kaynağa yakından bakacağız. Ve gerçekleri nasıl gizlediklerini, kendi dayandıkları kaynağın yazılarının amacını baştan sona nasıl çürüttüğünü hep beraber göreceğiz. Verdikleri bilgiye dayanak gösterdikleri kaynak yayının başlığı aynen şöyle:

‘’Germany Building 17 New Coal, 29 New Gas-Fired Power Stations’’.

 Türkçesi: ‘’Almanya 17 yeni Kömür, 29 Yeni Gaz yakıtlı Santral inşa ediyor’’

 

Şimdi gelin bu kaynaktaki diğer bilgileri de  inceleyelim:

          Almanya 2020 yılına kadar 42 000 MW kapasitede YENİ santral kuracaktır. Bunların %85’i yapım aşamasındadır.

          Kurulacak olan bu santrallerin 17 tanesi kömür yakan santral, 29 tanesi de doğalgaz yakan santral olacaktır. Malum yazıda kurulacak 17 adet kömür santralinden hiç bahsedilmezken sadece 29 adet doğalgaz santrali vurgulanmaktadır, yani çevreye CO2 ( karbondioksit ) yayan diğer bir TERMİK SANTRAL olan doğalgaz santrali desteklenmektedir ve bu çok MANİDARDIR!!!

          Kaldı ki aynı referansta kurulacak 42 000 MW kapasitesindeki santrallerin alt dökümüne bakıldığında yeni kömürlü termik santrallerin yeni doğalgazlı termik santrallerden daha büyük kapasiteye sahip olduğu çarpıcı gerçeği ortaya çıkmaktadır:

Kömür santralleri           : toplam 17 571 MW (% 42)

Gaz santralleri                : toplam  11 260 MW (%27)

Pompajlı hidrolik santraller          : toplam    5 030 MW (%12)

Deniz rüzgar santralleri: toplam     7 154 MW (%17)

Diğer                                 : toplam      1 015 MW (% 2)

GENEL TOPLAM               :                  42 000 MW

 

Bir kere daha görüldüğü gibi termik karşıtları ele aldıkları kaynakta daha en başta belirtilen “17 Yeni Kömürlü Santral Yapılıyor” gerçeğini kasten es geçerek, sanki artık sadece doğal gazlı santral yapılıyormuş havası yaratarak  halkı kandırmaya çalışıyor ! Üstelik aynı kaynakta yer alan bilgiye göre , yeni yapılan 17 kömürlü santralin gücü yeni yapılan 29 gazlı santralden çok daha fazla ! Malum kurulacak santrallerin sayısı değil toplam kurulu GÜCÜ önemlidir.

Şunu da ekleyeyim, malum yazıdaki Tablo 2’de ‘’ Almanya’da kapanmış veya kapanacak Santraller’’ adı altındaki santrallerin tamamı NÜKLEER SANTRAL olup sanki Termik Santral süsü verilmiştir

Kısacası Termik santral karşıtlarının bu yazılarla neyi amaçladığı belli! Onlar Gerzelinin şu apaçık gerçeği bilmesini istemiyor:  Almanya gibi günümüzün en modern, teknolojide en ileri, halkının sağlığına en çok önem veren bir ülkede, nükleer santrallerden vazgeçilirken onların yerine kurulacak santrallerde en çok (%42)  kömür yakıtlı, yani kömürü ‘’TEMİZ YAKAN’’ teknolojiye sahip Termik santrallere yer verilmektedir.

KİRLİ BİLGİYE VE DEMAGOJİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİM

Değerli Hemşerilerim,

Bu gerçeği gizleyenler, sizin korkularınızı istismar eden, sizin gerçekleri bilmenizden, korkudan kurtulmanızdan korkan demagoglardır. Demagoji bildiğiniz gibi halkın isteklerine, önyargılarına ve korkularına dayalı olarak yapılan siyaset ve destek arayışıdır. Ama bakın Nazım Hikmet ne diyor: “Halklar artık demagojiden hoşlanmamakta, demagogların maskelerini aşağıya indirip yolundan atmaktadır”

Bunların ve bunlar gibilerin öne sürdüğü  ‘’TEMİZ KÖMÜR PİS BİR YALANDIR’’ lafı da tipik bir DEMAGOJİDİR.  Bilim adamlarının ve bizim sözünü ettiğimiz ‘ KÖMÜRÜ TEMİZ OLARAK YAKMAKTIR', temiz kömür yakmak değil! Hani apartmanların kalorifer kazanlarında kömürü en verimli şekilde yakmak için alınan kurslarda öğretilenler gibi! Tabii santrallerde bu teknolojinin gelişmesi için çalışmakta olan binlerce bilim adamı vardır, bunların en önde gelenlerinden bazıları ülkemizin bilim adamlarıdır, çünkü biz önümüzdeki yıllarda mevcut kömür rezervlerimizi sonuna kadar kullanmak ihtiyacındayız ve inşallah bilimsel gelişmeler sayesinde 2020’li yılları doğalgaz satan ülkelere bağımlı olmadan ve elektrik kesintisi yaşamadan görebileceğiz!.

Siz değerli hemşerilerimin gönlü rahat olsun, bütün bu kirli çabalar Gerze’nin ve Türkiye’nin önünü kesemeyecek. Ben de Gerze’nin okumuş bir çocuğu olarak halkıma, hemşerilerime KİRLİ bilgi aktarılmasına müsaade etmeyeceğim! Yukarıda gördüğünüz gibi oradan buradan alınan, güncel olmayan internet bilgilerine, demagojiye dayalı, ve daha da korkuncu birtakım uluslararası uzantıların aleti olarak yorum yapan insanların sizleri kandırmasına izin vermeyeceğim.

Saygılarımla,

Zafer Kadir GENÇSOY

Makina Yüksek Mühendisi


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gerzeli - 11 yıl önce
sayın editor yazılanları niye yayınlamıyorsun

Editörden: Polemik yaratacak Yorumlara sitemizde yer vermiyoruz...