Güncel
Giriş Tarihi : 02-09-2023 11:09   Güncelleme : 08-09-2023 16:54

Sinop'ta, 2023-2024 adli yıl açılışı

2023-2024 yeni adli yıl açılışı Sinop'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören ile başladı.

Sinop'ta, 2023-2024 adli yıl açılışı

Atatürk Anıtı'na Sinop Baro Başkanlığı çelenginin konulması ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ardından Sinop Baro Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş yaptığı konuşmada adalet hizmetlerini özveri ve başarı ile yürüten vatandaşların adalete erişimini sağlamak için her türlü zorluğa korkusuzca göğüs geren avukat, haim ve savcılara teşekkür etti. Görevleri sırasında hayatlarını kaybeden meslektaşlarını ise rahmetle andı.

“Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların ve avukatların örgütlü gücü olan barolar olarak 2023-2024 adli yılını ne yazık ki kaygı ile karşıladıklarını vurgulayan Sinop Baro Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş; "Yeni bir adli yılı umutla ve heyecanla değil kaygı ile karşılamamızın sebebi sadece avukatlara ait meslek sorunu gibi görünen, ancak artık ulusal çapta bir hak arama özgürlüğü ve adalete erişim sorunsalının da içinde bulunduğu adalet krizidir.  Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı ideallerinin hayata geçirilebilmesi ile savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz.

Meslekleri gereği hayatın tam içinde olan toplumun hemen her kesimi ile temas halinde bulunan avukatların yurttaşların adalet arayışının güvencesi olduğu gibi aynı zamanda toplumda hukuka aidiyet bilincinin gelişmesi ve insan haklarının da korunması için mücadele ettiğine vurgu yapan Altıntaş sözlerini şöyle sürdürdü; “Ne var ki içinde bulunduğumuz yargı sisteminde avukatlığın mesleki tecrübeleri artık yasalardan ve hukuka yaraşır uygulamalardan değil ulusal çapta gittikçe büyüyen bir şiddet sarmalından, kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleriyle maruz kaldığımız ekonomik sömürü halinden ve adaletin ne yazık ki çoğu zaman geç tecelli etmek durumunda kaldığı bir yargı sisteminden gelmektedir.

Anılan sorunların ortadan kalkması, ulusal çapta bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön koşuludur ve bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesiyle mümkündür.

2023 yılı sonu itibariyle, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve buna istinaden hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı’nda ‘Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması’ başlığı altında yer alan faaliyet hedeflerine ulaşılamadığını ne yazık ki üzülerek tespit ediyoruz. Özellikle ‘Yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranı yeniden düzenlenecektir’ , ‘Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır’ ve ‘Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır’ şeklinde dile getirilen hedeflere ilişkin taahhütlerin 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini avukatların kendileri adına asaleten, savunmasını üstlendikleri yurttaşlar adına vekaleten talep etmek en doğal hakkımızdır.

Vatandaşların kendilerini hukuki güvenlik içerisinde hissettikleri ülkeleri, diğerlerinden ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin hayata geçirilebilmesi güçlü bir savunma makamının varlığına bağlıdır, ancak bununla mümkündür. Savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmediği, avukatın ve avukatlık mesleğinin bağımsız, özgür, güçlü ve yargılamada daha etkin olması sağlanamadığı müddetçe adil yarılamadan söz etmek mümkün olmayacaktır”.

Avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi yolunda atılması gereken ilk adımın hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Sinop Baro Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş; “ilk olarak 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içerisinde şartları tamamlayamayan fakülteler ne yazık ki kapatılmalıdır. Staj eğitimin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden derhal vazgeçilmelidir.   

Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV indirilmeli, vergi ve prim muafiyeti düzenlemeleri genç meslektaşlarımızı kapsayıcı şekilde genişletilmeli, avukatlık hizmetlerinden alınan KDV indirilmeli, vergi ve prim muafiyeti düzenlemeleri genç meslektaşlarımızı kapsayıcı şekilde genişletilmeli, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi günün ekonomik koşullarına ve meleğimizin saygınlığına uygun hale getirilmelidir.

Bununla birlikte yeni adli yılda stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının, engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu; bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, meslek alanının genişletildiği,  avukatın emeğinin hak ettiği karşılığı gördüğü, avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve idari önlemlerin alındığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz.

Sözlerime son verirken hukukun üstünlüğünün tesis edildiği,  hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl temennisi ile  2023-2024 adli yılının avukatlarımıza, hakim ve savcılarımıza, yargı çalışanlarımıza, ülkemize ve vatandaşlarımıza yararlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Adli yıl açılış töreni Sinop Barosu Av. Ali Galip Ergül Avukat Evi’nde düzenlenen resepsiyon ile sona erdi.

KAYNAK: VİTRİNHABER

AdminAdmin