Güncel
Giriş Tarihi : 10-09-2020 09:42   Güncelleme : 10-09-2020 10:18

270 Üniversite İşçisinin Toplu İş Sözleşme Heyecanı

Sinop Üniversitesinde çalışan 270 işçi 11 Eylül Cuma günü yapılacak olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini heyecanla beklerken Türk-İş’e bağlı Tez-Kop-İş adına görüşmelere katılacak olan Sendika Başkanı Şerif Taşerön “ umutluyuz “ dedi

270 Üniversite İşçisinin Toplu İş Sözleşme Heyecanı

Şerif Taşerön, Sinop Üniversitesinde ilk kez bu kadar kapsamlı bir toplu sözleşme görüşmeleri yapıldığını belirterek “ 270 emekçi üyemizden 250 kadarı ilk kez toplu sözleşme kapsamında bulunmaktadır. Sinop Üniversitesi ilk defa büyük bir kitleyi kapsayan toplu iş sözleşmesine imza atacaktır “ şeklinde konuştu.

Tez-Kop-İş ile Sinop Üniversitesi arasında bağıtlanacak olan toplu iş görüşmesinin ikinci toplantısının 11 Eylül 2020 Cuma günü yapılacağı bildirildi. Sinop Üniversitesinde Türk-İş’e bağlı Tez-Kop-İş’in yetkili olduğunu ve yetki bakımından Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Zonguldak Şubesince yürütüldüğünü belirten Şube Başkanı Şerif Taşerön “İki yılda bir imzalanan toplu sözleşmenin, bu yıl 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçileri de kapsaması gerektiği için daha da önem arz ediyor.

Bilindiği gibi 2017 yılında çıkarılan KHK ile kadroya alınan işçiler 31 Ekim 2020 tarihine kadar Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan sözleşmeye tabi tutulmuş ve sadece yılda 4+4 zam verilerek, enflasyon farkı ve sosyal haklardan mahrum bırakılmışlardı.” dedi.

"İlk Defa Büyük Bir Kitleyi Kapsayan Toplu İş Sözleşmesine İmza Atılacak"

Açıklamasında aynı çatı altında çalışan memura, eski kadrolu işçiye enflasyon farkı verilirken, KHK ile kadroya geçirilen işçilerin yok sayıldığını vurgulayan Şube Başkanı Şerif Taşerön “ KHK ile kadroya geçen işçilerin ilk talebi yanlış girilen işkollarının, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 4. Maddesi (Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır) gereğince 10. nolu ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolu olarak düzeltilmesi ve bağıtlanacak olan toplu iş sözleşmesinden eksiksiz şartsız yararlanmanın önünün açılmasıdır.

Sinop Üniversitesi’nde yaklaşık 270 işçi çalışmakta olup bunların yaklaşık 250 kadarı KHK ile kadroya geçenlerdir. İşkolları ile ilgili kanuni bir düzenleme yapılıp işçiler mağdur edilmez ve asıl işkoluna geçirilirlerse Sinop Üniversitesi ilk defa büyük bir kitleyi kapsayan toplu iş sözleşmesine imza atacaktır.”şeklinde konuştu.

"Sinop Üniversitesi'nden Beklentimiz Artıyor"

2017 yılı sonlarına doğru 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin 2 senedir kayıplar yaşadıklarına dikkat çeken, Şube Başkanı Şerif Taşerön sözlerini şöyle sürdürdü: “Sinop Üniversitesi Yönetiminden beklentimiz artmaktadır.

Eski kadrolu, yeni kadrolu işçi ayrımı yapılmadan tüm hakların eşit olarak herkese verilmesi çalışma barışı ve huzuru açısından önem arz etmektedir.

Bugüne kadar yapılan ayrımın artık son bulması ve tediye harici verilen 60 günlük ikramiyenin, yakacak yardımının, ek ödemenin, aylık sosyal yardımın, enflasyon farkının, bayram yardımının, seyyanen zammın vb. hakların tüm işçilere verilerek aradaki maaş uçurumunun kısaltılması çalışma barışının sağlanması Üniversite Yönetiminden tüm emekçilerimizin ve onları temsilen bizlerin beklentilerimizdir.

Sinop Üniversitesi Yönetiminin de emeğin ve işçinin haklı mücadelesinin yanında olacağına inancımız tamdır. “

AdminAdmin