Siyaset
Giriş Tarihi : 12-10-2023 17:42   Güncelleme : 12-10-2023 18:22

Aday Adayı Eryılmaz bu kez, Gerze' de heyelan riskini anlattı

CHP Gerze Belediye Başkanı Aday Adayı Bülent Eryılmaz, sosyal medyadan yayımladığı videoda Gerze’ deki heyelan riskini anlatırken, doğal afetlerde belediyelerin aldığı rollerden bahsetti

Aday Adayı Eryılmaz bu kez, Gerze' de heyelan riskini anlattı

Çektiği ve sosyal medyaya yüklediği videolarla Gerze siyasetini ve gündemini meşgul eden CHP Gerze Belediye Başkan Aday Adayı Bülent Eryılmaz, bu kez de Gerze’ de heyelan riskini anlattı.  

Daha önce yayınladığı videolarda otopark inşası için toplanan ve tahmini büyüklüğü 35 Milyon TL olan paranın akıbetini öğrenmeyi, bu konuda Gerzelileri bilgilendirmeyi amaçlayan Eryılmaz, Gerze’ de heyelan riski, doğal afetlerde, belediyelerin ne tür rollerinin olduğunu ve bu bakımdan iyi belediyecilik ile kötüsünün arasındaki farkın sonuçları ve heyelan riski taşıyan alanlarda yapılan inşaların vatandaşlar açısından güvenliğini sorguladı. 

Eryılmaz videoda şu ifadelere yer verdi: “Bugünkü video konumuz Gerze’de heyelan riski. Daha önceki videomuzda ifade ettiğimiz doğal afetlerde, belediyelerin ne tür rollerinin olduğunu ve bu bakımdan iyi belediyecilik ile kötüsünün arasındaki farkın nelere mal olduğunu hatırlatmaya çalışmıştık.

İyi belediyecilik örneğinde Kocaeli Tavşancıl Belediyesi ile Hatay Erzin Belediyesinin, hemşerilerinin can ve mal güvenliğini nasıl kurtardığını hatırlarken, Ayancık ve diğer birçok belediyenin, kötü belediyecilik yüzünden, hemşerilerinin can ve mal güvenliğini ne şekilde tehlikeye attığını izledik. Örnek olarak seçtiğimiz Ayancık’ta durumun sorumlusunun, son dönem belediyeciliği olamayacağı, bu tür hatalar zincirinin bir kaç dönem önceki belediyeciliğe dayandığını bilmeliyiz.

Tüm ülkemizin hemen her yeri, şöyle veya böyle doğal afetlere maruz kalmaktadır. Gerzemizin payına da, bu doğal afetlerden heyelan düşmektedir. Gerek iller bankasının ve gerekse afadın yaptığı çalışmalarla, heyelan riski olan alanlar belirlenmiş; şehir imar planında da bu alanlar inşaata uygun olmayan alan (uoa-2.1) olarak işaretlenerek, bu alanlarda inşaat yapılmaması; konut, ticari işyeri vb. insanların yaşayacağı/bulunacağı mekânların oluşturulmaması istenilmiştir.

Bu alanları videomuzda dron çekimi ile havadan da durumu göstermek isterdik. Ama çekimlerini maalesef yetiştiremedik.  Şimdi sizler iller bankası kaynağından durumu kroki şeklinde görmektesiniz. Gerzemizin heyelan riski anlamında hem Gerze-Samsun istikametinde ve hem de Gerze-Sinop istikametinde 2 bölgeye ayrılarak belirlemelerin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Peki bu inşaata uygun olmayan (uoa-2.1) alanlara, gerçekte pasif yeşil alan veya park olarak değerlendirilmesi ve inşaat izinlerinin verilmemesi gerekirken, konut gibi insanların yaşadığı alanlar olarak değerlendirilip inşaat ruhsatları verilmiş midir? Verilmişse bu binalar kaç adettir? Hangi tarihlerde yapılmıştır? Bu şekilde inşaat izinleri verilen müteahhitler kimlerdir? Yoksa bu uygunsuzluktan her başvuran müteahhit yararlanmış mıdır? Buralarda oturan hemşerilerimize belediye veya müteahitlerce, zeminin bu durumuna ilişkin bilgilendirme yapılmış mıdır?  Buralarda meydana gelecek olası yoğun yağışın tetikleyeceği toprak kaymaları yaşandığında, oluşacak can ve mal kayıplarının sorumlusu ki olacaktır?

İkinci bir işaretlemenin de; önlemli alan (öa-2.1) olarak gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Bu alanlarda da toprak yapısı, yer altı suları ve arazinin eğimi gibi nedenlerle, yapılacak inşaat tekniğinin nelerden oluşacağının belirlenmesine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu alanların aje olarak ifade edilen, local jeolojk etütler gerektiren alanlardan olması hasebiyle, detaylı jeolojik incelemelerinin yapılmış olması gerekmektedir. Böylece olası heyelan riskini bertaraf edecek inşaat takviyelerinin ve özel önlemlerinin belirlenmesi yapılıp, sonrasında da, bu önlem ve tekniklere göre plan/projelerin gerçekleştirilip, inşaat faaliyetlerine izin verileceği bilinmektedir.

Peki bu bölge içerisinde bulunan ve inşa edilmiş binalarımızda bu özel önlemlerin belirlemesine ilişkin jeolojik tespitler yaptırılmış mıdır? Yaptırıldıysa, hangi firmalara ve ne gibi jeolojik etütler yaptırılarak, bu inşaat izinlerine ulaşılmıştır. Bu alanlarda bulunan binaların, bu gibi tespitlerin herhangi birisinde, özel önlem ve inşaat tekniği olarak, nelerin işaret edildiği bilinmekte ve takip edilmekte midir? Bu şekilde inşa edilen binalar hangi müteahhitlik firmalarının üretimidir? Bu yerlere izinler her talep edilene verilmiş midir?  Olası bir heyelanda yaşanabilecek can ve mal kaybının sorumluları kimler olacaktır.

İşte sorumlu belediyecilikte, bu gibi durumlarda, sadece kar hırsıyla hareket eden müteahhit davranışına teslim olmadan, hemşerilerinin can ve mal güvenliğini düşünen, bilimsel verilerin ışığında, heyelan ve deprem risklerini göz önüne alan kararlar verilmelidir. Ahbap çavuş ilişkileriyle veya diğer bazı kötü belediyecilik gerekçeleri yüzünden, hemşerilerin can ve mal güvenliği riske edilememelidir.

Şimdi tekrar soruyorum. Gösterdiğimiz bu alanlarda inşaatlar nasıl gerçekleşmiştir? Buralarda oturan hemşerilerimizin can ve mal güvenliğinin sağlandığını söylemek mümkün müdür? Eğer öyleyse, gerek tapu kayıtlarında, gerekse iller bankası ve afad gibi kuruluşların çalışmaları sonucu çıkartılan 1/1000 lik planlarda neden böyle inşaat yapılamaz veya özel önlem gerektirir gibi nitelemeler yapılmıştır? Yetkililerden cevap bekliyoruz.

Sorumlu belediyecilik, hemşerilerinin can ve mal güvenliğini düşünen bir belediyecilik olmalıdır. Bizim belediyecilik anlayışımızın temeli de budur. Bu zamana kadar bu gibi durumları düşünmemiş olsanız da,  bundan böyle ve tabii 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde buna uygun olmayan belediyecilere oy vermemelisiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.”

AdminAdmin