Güncel
Giriş Tarihi : 26-02-2024 13:08   Güncelleme : 26-02-2024 14:38

ENERJİ TARLASI PROJESİ, HALKA TANITILDI

Yaykıl köyünde kurulacak olan Enerji Tarlası Projesi ile ilgili halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı

ENERJİ TARLASI PROJESİ, HALKA TANITILDI

Sinop’ ta ilk olma özelliği taşıyan, Yaykıl köyünde 12 dönüm arazide kurulacak olan Enerji Tarlası Projesi, aylık yaklaşık 1 milyon TL'lik katkısıyla Gerze Belediyesi'nin enerji ihtiyacını karşılayacak.

 

2 bin 850 adet güneş paneli üzerine kurulacak olan tarla, 900 KW elektrik enerjisi üretecek. Konuyla ilgili bugün halkı bilgilendirmek amacıyla Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezinde toplantı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını projeye öncülük eden Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy yaptı. Belediyenin en önemli giderlerinin başında enerji giderleri geldiğini belirten Başkan Şensoy, bu işi kaynağından çözmek amacıyla Yaykıl köyünde GES yapmaya karar verdiklerini belirtti.

PROSEDÜR TAMAMLANDI: 5 YIL GERİ ÖDEMESİZ 25 AY VADE İLE GERZE'MİZ YEŞİL ENERJİYE KAVUŞACAK

Şensoy konuşmasında, Belediyelerin en önemli giderlerinin başında enerji giderleri geliyor. Bu nedenle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu konuda yapılabilecek çalışmaları araştırdık. Bu amaçla teknik ekiplerimizle yaptığımız istişareler neticesinde bu işi kaynağından çözmek amacıyla Yaykıl köyünde Güneş Enerji Santrali (GES) yapmaya karar verdik.

Bir belediyenin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için mutlaka bir gelirinin olması gerekiyor. Bu kapsamda 2019 seçimlerinden hemen sonra başladığımız çalışma kapsamında Yaykıl su havzamızda Dünya Bankası kredili güneş enerji santrali (GES) yani enerji tarlası yapıyoruz. Böylelikle bu mevkideki kuyu sularının elektriği, terfi istasyonlarımızın ve belediyemizin enerji ihtiyacını karşılamış olacağız.

Biz ana hatta elektriğimizi bağlayacağız. Bizim kullandığımız elektrik bedeli buradan düşmüş olacak. Belediyemize yaklaşık olarak aylık 1 milyon TL gibi bir katkı sağlanmış olacak. 900 KW'lık planlanan ve 12 dönüm üzerinde kurulacak olan enerji tarlamıza 2 bin 850 adet panel yerleştirilecek. Kısa zaman içerisinde ihaleye açacağız. Enerji tarlamızın iki ay gibi kısa sürede üretime geçmesini planlıyoruz. Şu anda Kırıkkale'nin Keskin ilçesi ile Sinop'un Gerze ilçesi Türkiye'de Dünya Bankası kredili enerji tarlasını yapan ilk iki belediye olacak. Tüm prosedürler tamamlandı. 5 yıl geri ödemesiz 25 ay vade ile Gerze'miz yeşil enerjiye kavuşacak. Gerze’mize hayırlı ve uğurlu olsun.

Projenin hayata geçmesinde emeği olan Sinop Milletvekilimiz Sayın Dr. Nazım Maviş’e, İller Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir’e, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Altuğ Taşdemir’e, Çağrı Mektubu ve Bağlantı Anlaşmamızı sağlayan Ferhat Özer’e, Fizibilite çalışmalarını yapan danışmanımız Abdulhamit Bağdat’a ve proje desteklerinden dolayı Gerze Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgür Büyük’e, İmar ve Şehircilik Müdürü Gönül Erol’a, Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özdemir’e, Çevre Mühendimiz Uğur Çetin’e ve Satın Alma Sorumlusu Taylan Dalkıran’a teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Şensoy’ un yaptığı konuşmanın ardından Proje Danışmanı Abdulhamit Bağdat ve Ceren İlter projenin teknik detayları hakkında bilgi aktarırken, vatandaşlardan gelen soruları cevaplandırdılar.

GERZE BELEDİYESİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ

Gerze İçme suyu Pompa İstasyonu GES Projesi ("Proje"), Türkiye'deki şehirlerde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için Sürdürülebilir Şehirler Projesi- II Ek Finansman (SSP-II-EF) kapsamındaki alt projelerden biridir. SŞP-II-EF, özellikle sürdürülebilir kentsel gelişime yatırım yapıp, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesine, afetlere ve iklim değişikliğinin hafifletilmesine ve risklere karşı şehir direncine ilişkin proje yaklaşımlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dünya Bankası (DB) tarafından finanse edilen proje, İller Bankası A.Ş. aracılığı ile Gerze Belediyesi tarafından yürütülecektir.

Proje, Gerze İlçesi'nde içme suyu şebekesindeki enerji ihtiyacını karşılamayı, SU pompa istasyonunda ve su deposunda temiz enerji kullanarak yerel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Gerze İçme Suyu Pompa İstasyonu GES Projesi, ilçenin temiz su ihtiyacı karşılanırken kullanılan enerjinin temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilerek ilçenin tüketim maliyetlerini azaltmayı hedeflemiştir.

Bu kapsamda Proje, kurulacak santralin 25 yıllık kullanım süresi ile inşa edilecektir. GES projesinin yıllık 1.783 Mwh elektrik üretmesi beklenmektedir. Proje ile hizmet verilmesi öngörülen nüfus yaklaşık 19.148 kişidir. Proje, Sinop ili, Gerze İlçesi, Yaykıl köyü 145/19,20,21,26,27,28,29 parselleri üzerinde yaklaşık 20.249,88 m² alana inşa edilecektir.

Projenin beklenen sonuçları aşağıdaki gibidir:

-Proje, Sinop'un Gerze ilçesinde belediyenin enerji tüketiminin büyük bir kısmını oluşturan içme suyu pompa istasyonun enerji ihtiyacının güneş enerjisinden sağlanarak ilçenin temiz, erişilebilir ve uygun fiyatlı suya erişimini sağlayacaktır.

-Proje enerjide fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltacak ve ilçenin ekonomi olarak kalkınmasını sağlayacaktır.

- Proje, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları sektöründe ulusal standartlarına sağlayacaktır ve uluslararası kalite uyum çabalarına katkı

-Temiz enerji kaynakları kullanılarak iklim değişikliğiyle mücadelede adım atılmış olacak ve yerel halkın çevresel ve ekonomik refahına katkı sağlayacaktır.

Projenin inşaatının altı (6) ayda tamamlanması planlanmaktadır.

Projenin işe alım sürecinde yerel halka öncelik verilecektir.

Proje, ulusal mevzuatın yanı sıra DB Koruma Politikaları, yönergeler, standartlar ve en iyi uygulama belgeleri de dahil olmak üzere iyi uluslararası uygulamalarla uyumlu olacaktır.

 

Proje, inşaat ve işletme aşamasında yerel halk için iş fırsatları yaratacaktır. GES projesinin kurulu güç kapasitesinin 1 MW'ın altında olması nedeniyle, inşaat çalışmalarının oldukça kısa bir zaman diliminde tamamlanması beklenmektedir, yolların kapanmasından mümkün olduğunca kaçınılacak, inşaat faaliyetleri nedeniyle proje çevresindeki beklenmemektedir. işletmelerin kapanması beklenmemektedir.

Beklenen etkilerin yönetimi için bir Çevresel ve Sosyal geliştirilmiştir. Yönetim Planı (ÇSYP)

ÇSYP, Projenin süresi boyunca olası çevresel ve sosyal etki ve risklerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve önemli olumsuz çevresel etkiler için etki azaltma önlemleri önermek amacıyla hazırlanmaktadır.

Ayrıca ÇSYP kapsamında uygulanacak izleme ve denetim faaliyetleri de tanımlanacaktır. ÇSYP çalışmaları kapsamında toprak ve hava ortamları, gürültü, koku, su kaynakları, atıklar, trafik, ekosistem, projenin kurulacağı alana dair var olan doğal afet riskleri, GES kaynaklı yaşanabilecek yansıma ve parlama etkisi gibi oluşabilecek etkiler belirlenecek ve ilgili sakınım azaltma önlemleri belirtilecektir.

İzleme gereklilikleri de ÇSYP kapsamındaki izleme tablolarında tanımlanarak sunulacaktır. Buna göre projenin inşaat aşamasında, üst toprak kaybı ve sıkışması, kirleticilerin ve kimyasalların toprağa ve yer altı sularına sızmasıyla oluşacak toprak ve su kirliliği, toz emisyonları, projenin inşası sırasında ve geçici trafik yükünden oluşacak gürültü, atık üretimi ve iş sağlığı ve güvenliği, işletme aşamasında ise kimyasalların depolanması ve kullanımı, atıklar, gürültü. Santralin yansıma ve parlama etkisi, geçim kaynakları, şikâyetler, topluluk çatışmaları, paydaş katılımı, iş sağlığı ve güvenliği ve işgücü parametreleri ÇSYP' de belirlenen şartlara uygun olarak izlenecektir.

Bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP)'nin uygulanmasından sorumlu ana kurum, projenin inşaatından ve işletme aşamalarından da sorumlu olan Gerze Belediyesi'dir. Ayrıca, projenin farklı aşamalarında çeşitli taraflar (Yükleniciler, Müşavir firma, Proje Uygulama Birimi, İLBANK, vb.) ÇSYP kapsamında çeşitli konularda sorumluluk alacaklardır. Sözü edilen tüm çalışmalar Gerze Belediyesi tarafından koordine edilecektir.

Proje dokümanları ayrıca Gerze Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır ve talep edilmesi halinde bu dokümanlar Gerze Belediyesi tarafından paylaşılacaktır.

Gerze Belediyesi, Projeden etkilenen toplulukların takip etmek için bir Şikâyet Giderme Mekanizması kurmuştur.

Tüm şikâyetler, önceden belirlenmiş bir zaman Çizelgesi içinde ve içeriklerine göre etkin bir şekilde alınacak, kaydedilecek ve yanıtlanacaktır.

Şikâyet Giderme Mekanizmasının kurulmasından ve uygulanmasından sorumlu kurum Gerze Belediyesi olacaktır.

Bu kapsamda proje ile ilgili beklenti, görüş, öneri ve şikâyetlerin paylaşılması İçin aşağıda verilen iletişim kanalları da ayrıca kullanılabilecektir.

Büşra ÇevikBüşra Çevik