Güncel
Giriş Tarihi : 08-01-2022 11:30   Güncelleme : 08-01-2022 11:33

Gerze 278’ inci sırada yer aldı

Gerze sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinde Türkiye'de 278’ inci sırada

Gerze 278’ inci sırada yer aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'deki 970 ilçenin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksiyle ilgili yaptığı çalışmayı raporlaştırdı.

Rapora göre ilçeler 6 kademe halinde sıralanırken, Sinop'un 8 ilçesinden hiçbiri 1. kademede yer almadı.

En son 2004 yılında gerçekleştirilen çalışmanın bir benzeri SEGE-2017 adıyla yayınlandı. Çalışmada ilçeler 32 ayrı değişken veri üzerinden analiz edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın raporun tanıtım yazısında çalışmayı “İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi değerlerini güncellediğimiz ve kısa adı İlçe SEGE-2017 olan bu çalışmamızda da en önemli kısıt, güvenilir verinin temini ve uygun veri setinin oluşturulmasıdır. Bu çalışmada sosyoekonomik gelişmeyi temsil eden tüm boyutlar değerlendirilmiş, ilgili kurumlarla görüşmeler yapılmış ve veri altyapısı kontrol edilmiştir. Temin edilen verilerin kalite kontrolleri yapılarak standartlaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Çalışmayı önceki dönem analizlerle kıyaslayan Bakan Varank yapılan yenilikleri “Diğer yandan, önceki İlçe SEGE çalışmasında kullanılan ve güncelliğini yitiren borulu su tesisatı bulunan konut oranı, hane başına telefon abone sayısı gibi değişkenler, gelişmişliği ölçmede anlamlılığını kaybettiğinden kullanılmamış, mevcut durumda sosyo-ekonomik gelişmişliği temsil eden genişbant abone sayısı, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) üretim yapılan parseller, sinema salonu varlığı gibi güncel değişkenler analize dâhil edilmiştir. Ayrıca, verilerin istatistiki anlamlılık düzeyleri ve birbirleriyle ilişkileri analiz edilerek 32 değişkenli nihai veri seti elde edilmiştir” diye konuştu.

SİNOP VE İLÇELERİMİZİN DURUMU

Raporda Sinop il olarak sosya-ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından 52'inci sırada gösterildi. İlçelerin 6 kademe halinde sıralandığı raporda Sinop'un ilçelerinden hiçbiri birinci kademede yer almadı. Merkez'in 2'inci kademede gösterildiği raporda, Ayancık, Gerze, Boyabat ilçeleri 3 'üncü kademede, Türkeli, Erfelek ilçeleri 4'üncü kademede, Durağan, Saraydüzü ilçeleri 5'inci kademede, Dikmen ilçesi ise 6 'ncı kademede yer aldı.

GERZE 970 İLÇE ARASINDA 278' İNCİ SIRADA

Sinop'un ilçeleri, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından 970 ilçe arasında ilçemiz 278, Merkez 114, Ayancık 270, Boyabat 423, Türkeli 470, Erfelek 630, Durağan 821, Saraydüzü 856, Dikmen ise 913'üncü sırada yer aldı.

AdminAdmin