Güncel
Giriş Tarihi : 11-04-2018 21:12   Güncelleme : 11-04-2018 21:31

İŞKUR "Bir Senden Bir Benden" teşvik uygulaması başlattı

"Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği" projesi kapsamında, istihdamı artırmak amacıyla İŞKUR'un "İlave İstihdam" ve "Bir Senden Bir Benden" isimli uygulamaya giren teşvikleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

İŞKUR "Bir Senden Bir Benden" teşvik uygulaması başlattı

Türkiye İş Kurumu Sinop Şube Müdürü Ercan Karabacakoğlu, Gerzeli esnaf ve iş verenlere Milli İstihdam Seferberliği kapsamında İŞKUR'un uygulamaya koyduğu yeni projeleri detaylarıyla anlattı.

Gerze İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında "İlave İstihdam" ve "Bir Senden Bir Benden" isimli teşviklerle ilgili yaptığı sunumda imalat ve bilişim sektöründe işverene büyük kolaylık sağlayacak önemli adımların atıldığını söyleyen Karabacakoğlu, ilave istihdam teşviki kapsamında 2020 sonuna kadar işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, vergi ve sosyal güvenlik primi desteği teşvikinin getirildiğini ifade etti.

Teşvik Süresi 12 aydan 18 aya çıktı
İmalat ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden sağlanan sigorta prim desteğinin ilk kez prime esas kazanç üzerinden ödeneceğini ifade eden Şube Müdürü Ercan Karabacakoğlu, "Dolayısı ile bu sektörlerde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak. İmalat ve bilişim dışındaki sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olacak. Teşvik kapsamındaki sigortalılarda; İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla sigortasının bulunmaması, 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmesi şartı aranıyor" dedi.

"Bir Senden Bir Benden" Teşvik Uygulaması
"Bir Senden Bir Benden" teşvik uygulaması ile küçük esnaf ve ticaret erbaplarına devlet tarafından destek sağlanacağını kaydeden  Karabacakoğlu, "Bu kapsamda 1 ile 3 çalışanı olan imalat iş yerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş arası gençlerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren bir ay devlet tarafından ödenecek. İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup, 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında işe alınan kişileri kapsayan uygulamada işe alınacak kişide işe giriş tarihi itibariyle işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması şartı aranıyor. Bunun yanı sıra işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortasının bulunmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

İşyeri yönünden aranılan şartlar
Sigortalının, işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin, işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması gerektiğini söyleyen Karabacakoğlu, işyeri yönünden aranan şartları şu şekilde sıraladı;  
- imalat sektöründe faaliyet göstermesi,
- bu sektörde ustalık belgesi sahibi olan işverene ait iş yeri olması,
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde kuruma verilmesi,
- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının idari para cezası bulunmaması,
- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

Annelere Aylık 400 TL Kreş Desteği
İŞKUR'un kurs veya programlarına katılan annelere kurs/program süresince aylık 400 TL bakım desteği verileceğini söyleyen Karabacakoğlu, "2018 yılında 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dahil) çocuğu olan kurs ve programlarımıza katılan annelere 400 TL'lik bakım desteği verilecek. Bu destekten kreşe/gündüz bakım evine (özel veya kamu) devam eden kadın kursiyerler yalnızca bir çocuk için yararlanabilecekler" dedi.

50 Bin TL Engelli Desteği
2018 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara toplamda 50 Bin TL destek verileceğini söyleyen Karabacakoğlu, 3 Bin TL kuruluş işlemleri desteği, 11 Bin TL elektrik, su, ısınma, iletişim, kira ve tanıtım gibi çeşitli kalemlerde işletme gideri desteği, 36 Bin TL'de makine, teçhizat, yazılım, donanım alımları olmak üzere toplamda 50 Bin TL destek verileceği bilgisini paylaştı.

NOT: Toplantıya katılımın az olması nedeniyle 12 Nisan Perşembe günü saat:14.00'de Gerze Belediyesi Konservatuarında toplantı tekrarlanacaktır.

Ercan ÖZCAN / Gerzeninsesi

AdminAdmin