Güncel
Giriş Tarihi : 25-12-2017 14:41   Güncelleme : 29-12-2017 11:53

Kooperatif Seçime Gidiyor

Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçime gidiyor

Kooperatif Seçime Gidiyor

Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçime gidiyor.

2017 yılı Olağan Genel Kurul seçimi 20 Ocak tarihinde Bodrum Cafe’de yapılacak. Şu anda mevcut başkan Hüseyin Topçu haricinde başka bir adayın olmadığı seçim için, üyeler 27 Ocak'ta sandık başına gidecek. Seçilen başkan, 3 yıllığına Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin yeni başkanı olacak.

Gündem:

1. Açılış

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi (1 Başkan, 2 katip üye)

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

4. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması

5. Bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması

6. Okunan raporların ve hesapların müzakere edilerek kabul veya reddi hakkında karar alınması

7. Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrazı

8. 7 Ağustos 2017 tarih ve 2017/07 sayılı TESKOMB Genelgesi kapsamında gerçekleştirilen kooperatif takibinde bulunan alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin uygulamanın görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması

9. 2018, 2019 ve 2020 yılları olağan genel kurullarının birleştirilerek 2021 yılında yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması

10. Yönetim Kurulu seçimi (3 yıl için 5 asil, 5 yedek üye)

11. Denetim Kurulu seçimi (3 yıl için 2 asil, 2 yedek üye)

12. Bölge Birliği Temsilcilerinin seçimi (3 yıl için 3 asil, 3 yedek üye)

13. 2018, 2019 ve 2020 yılları Tahmini Bütçelerinin ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması

14. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ödenecek aylık ücret veya huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesi.

15. Dilek ve temenniler

16. Kapanış

Erkan TaşErkan Taş