Güncel
Giriş Tarihi : 15-09-2017 14:59   Güncelleme : 15-09-2017 15:37

KOSGEB’den KOBİ’lere 1 milyon TL destek

KOSGEB, KOBİGEL desteği ile imalatçı KOBİ’lere 1 milyon TL destek verecek

KOSGEB’den KOBİ’lere 1 milyon TL destek
 KOSGEB Sinop Müdürlüğü, imalat sanayinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için hazırlanan “üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının arttırılması”  projesi kapsamında KOBİ’lere finans desteği sağlanacağı bildirildi.


Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynadığını belirten KOSGEB Sinop Müdürü Nedim Kaşıkırık, Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının arttırılması” konulu proje çağrısı hazırlandığını söyledi.  Kaşıkırık; “Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir” dedi. 

İŞLETME BAŞINA 1 MİLYON TL DESTEK!

Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 Milyon TL’ye kadar destek verilebileceğini ifade eden KOSGEB Sinop Müdürü Nedim Kaşıkırık, Sinop ili için destekleme oranı ise yüzde 80 olarak belirlendiğini belirtti. Kaşıkırık; “İşletmelerin proje kapsamında yerli makine-teçhizat alması durumunda yüzde 15 oranında ekstra destek verilecektir. İşletmelerin proje kapsamında belirlenen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup, proje çağrısının toplam bütçesi 500 Milyon TL’dir. Bu konular; Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi, Enerji verimliliğinin arttırılması, Yeşil üretime geçiş olarak 8 ana başlık altında toplandı” dedi.  Başvuru Kılavuzu ve programın Uygulama Esaslarının, www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü seçilerek incelenebileceğini kaydeden KOSGEB Sinop Müdürü Nedim Kaşıkırık açıklamasının devamında şunları söyledi; “Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir. Başvurular 11 Eylül-20 Ekim 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. KOBİ’ler başvuru şartları ve diğer hususlar hakkında KOSGEB Sinop Müdürlüğümüz uzmanlarından detaylı bilgi alabileceklerdir. Bu anlamda Sinop’ta faaliyet gösteren imalatçı KOBİ’lerimizin KOBİGEL desteğinden faydalanmaya davet ediyoruz. 
Kaynak Vitrin Haber


AdminAdmin