Teknoloji
Giriş Tarihi : 04-08-2022 15:48   Güncelleme : 05-08-2022 15:24

Resmi Gazetede Yayınlandı

Resmi Gazetede bugün yayınlanan Karara göre İlçemiz Kirençukuru Köyü sınırları içinde 15 adet Rüzgâr Gülü yapımı karara bağlandığı duyuruldu.

Resmi Gazetede Yayınlandı

Resmi Gazetede yayınlanan 5916 sayılı karara göre Hamsi Rüzgâr Enerji Santrali tarafından Kirençukuru Köyü sınırları içinde yapılacak kamulaştırmaların acele bir şekilde yapılacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 3 Ağustos 2022 tarihli yayınlanan Karar:


4 Ağustos 2022 PERŞEMBE                 Resmî Gazete                               Sayı : 31913

                                     

                                 CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı : 5916

Sinop İlinde tesis edilecek Hamsi rüzgar Enerji Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27' nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AdminAdmin