Güncel
Giriş Tarihi : 14-11-2019 13:05

Standartı En Yüksek İkinci Bal Sinop'ta

Arı yetiştiriciliği kursu Türkiye Ziraatçılar Derneği Sinop İl Temsilcisi İlyas Çolak tarafından Gerze Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilmeye başlandı.

Standartı En Yüksek İkinci Bal Sinop'ta

Türkiye Ziraatçılar Derneği Sinop İl Temsilcisi İlyas Çolak, katılımcılara arıcılıkla alakalı bilgileri aktarırken ülkemizde bilhassa Rize Anzer balından sonra standardı en yüksek balın Sinop’ta alındığını kaydederken “Yaylalarımızda aroması yüksek çiçek balı elde edilirken, bazı ilçelerimizde de kanser tedavilerinde şifa niyetine kullanılan ve antioksidan özelliğe sahip Kestane balı da vardır” diyerek Sinop ve çevresinin kaliteli bal üretimi için elverişli olduğunu belirtti.

Arıcılık Nedir?

Çolak arıcılığı şu şekilde anlatıyor; “Arıcılık, tozlaşması için böceklere muhtaç olan bitkilerin polinasyonu ve başta bal olmak üzere polen, propolis, arı sütü, arı zehri gibi bazı önemli ürünlerin üretimi için yapılan tarımsal bir faaliyettir.

Örneğin bu kapsamda ABD, Rusya, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde arıcılar gelirlerinin yaklaşık olarak yarısını kolonilerini bitki yetiştiricilerine tozlaşma için kiraya vererek elde ederlerken Türkiye’de arıcılık hemen hemen tamamen bal üretimi için yapılmaktadır.

Başarılı ve Kazançlı Bir Arıcılık İçin :

Verim Kabiliyeti yüksek, güçlü ve sağlıklı arı kolonileri ile çalışılmalıdır.

Koloniler, iklim ve bitki örtüsü uygun, nektar ve polen kaynakları zengin meralarda tutulmalıdır.

Başta standart fenni kovanlar olmak üzere temel arıcılık malzeme ve ekipmanları kullanılmalıdır.

Modern arıcılık bilgisiyle bunları uygulama tecrübesine sahip olunmalıdır.

Türkiye’de Arıcılık, halen dünyada koloni sayısı bakımından Çin’in ardından ikinci ve yıllık bal üretimi bakımından Çin, Arjantin ve ABD’nin ardından dördüncü ve koloni başına bal verimi bakımından ise Avustralya, Kanada, Çin, ABD, Meksika, Arjantin, Almanya ve İspanya’nın ardından dokuzuncu sıradadır.

Türkiye, halen 4.438.451 adet arılı kovan varlığına sahip olup yıllık bal üretimi 69.915 ton ’dur ve koloni başına yıllık bal verimi 16 kg kadardır.

Yani Türkiye koloni varlığı ve yıllık bal üretimi itibariyle arıcılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Ancak ülkemizde arıcılık daha çok geleneksel ilkel metotlarla yapıldığından koloni başına verim sahip olduğu potansiyele göre çok düşüktür.

Arıcılık yapmak isteyen bir kişinin her şeyden önce kovan seçimi, arı ırkı seçimi, arılık seçiminin büyük öneme sahip olduğunu belirterek, kovanların her an açılabilir ve kontrol edilebilir olması, bir kovandan diğerine çerçeve transfer edilebilir olması oldukça önemlidir. Bilhassa ana arının varlığı ve performansı gözlenebilmelidir. Hastalık ve zararlıların gözlem ve tedavisi rahatlıkla uygulanabilir olmalıdır” diyerek arıcılığın Türkiye’deki durumundan da bahsetti.

Bunların yanı sıra Türkiye’deki koloni sayısı bakımından en zengin bölgelerin Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri olduğunu, koloni sayısı ve bal üretiminin en yoğun olduğu illerin ise sırasıyla Muğla, Ordu, Adana ve İzmir olduğu belirlenirken, Türkiye’de arıcılığın bir geçim kaynağı olduğu ve yaklaşık 40.000 ailenin arıcılıkla geçindiği kaydedildi.

AdminAdmin