Güncel
Giriş Tarihi : 02-11-2016 11:48   Güncelleme : 02-11-2016 11:05

Balıkçıların Yaşadığı Sorunların Takipçisi Olacağız

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen "Karadeniz ve Balıkçılık Çalıştayı" sonuç raporu yayınlandı

Balıkçıların Yaşadığı Sorunların Takipçisi Olacağız
 Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı tarafından 13–14 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen "Karadeniz ve Balıkçılık Çalıştayı" sonuç raporu yayınlandı.

Üniversitenin Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde düzenlenen ve gerek bilim dünyasından, gerek resmi kurumlardan, gerekse balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren tüm kesimleri bir araya getiren “Karadeniz ve Balıkçılık Çalıştayı”nda, iki gün süresince, Karadeniz balıkçılığı, denizlerin kirliliği, avlanma yöntemleri, av yasakları ve sürdürülebilir balıkçılık gibi konularda toplam 13 sözlü bildiri sunuldu.


Çalıştayda sunulan bildiriler ışığında yetkili mercilere iletilecek olan kararlar ise şu şekilde;

1- Genelde tüm dünya spesifik olarak Karadeniz'de biyolojik çeşitliliği ve balıkçılığı etkileyen en önemli faktör kirliliktir. Denizlerimizin katı ve sıvı her türlü atıklardan korunması gerekir. Yeni atıklar bırakılmasını önlemek, modern arıtma ve çöp tesisleri kurulması kadar denizlerdeki mevcut kirliliğin giderilmesi çalışmalarına da önem verilmelidir.

2- Karadeniz hidrografik özellikleri bakımından fiziksel ve kimyasal parametreleri sürekli değişen dinamik bir denizdir. Sahip olduğu biyolojik zenginlik küresel iklim değişimleri ve istilacı türlerden önemli derecede etkilenmektedir. Bu nedenle Karadeniz'in hem fiziksel ve kimyasal hem de biyolojik özelliklerinin düzenli olarak takip edilmesi ve bu yönde yapılan araştırmalara önem ve destek verilmesi gerekmektedir.

3- Karadeniz'de deniz balıkları yetiştiriciliği için geniş bir potansiyele sahiptir. Yetersiz olan doğal balık stoklarının korunabilmesi için avcılığın yanı sıra yetiştiricilik faaliyetlerine önem verilmesi ve taşıma kapasitesiyle orantılı olmak üzere yeni üretim sahaları açılması zorunludur.

4- Su ürünlerinin avlanması ve yetiştirilmesi kadar uygun şekilde muhafaza edilerek veya işlenerek balığın az olduğu dönemlerde pazara sunulması, fiyat istikrarı ve israfın önlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle ihtiyaç ve hedefler doğrultusunda balık taşıma, muhafaza etme ve işleme yatırımlarına önem verilmelidir.

5- Başta dip balıklarından oluşan demersal su ürünleri olmak üzere tüm stoklarımız av baskısı ve diğer faktörlerle yıpranmış durumdadır. Stokları kritik eşiğin altına düşen türler için koruma stratejileri geliştirilmeli, daha seçici av araçlarının kullanımı teşvik edilmelidir.

6- Karadeniz balıkçılığının temeli olan göçmen pelajik balıklar iklimsel değişimler kadar çok sayıda büyük balıkçı gemilerinden oluşan filonun ağır balıkçılık baskısıyla karşı karşıyadır. Hamsi, Çaça, Palamut, Lüfer ve İstavrit stoklarının üreme ve beslenme göçlerini zarar görmeden yapabilmeleri için gerekli önlemler alınmalı, balıkçılık baskısını dengelemek amacıyla halen devam etmekte olan filo küçültme çalışmalarında esas avcılık baskısını oluşturan belli boydan büyük gırgır tekneleri hedeflenmelidir.

 7- Karadeniz besin piramidinin geriye kalan tek büyük etçilleri olan yunuslar korunmalı fakat balıkçıların ağlarına ve avladıkları ürüne verdikleri zararların önlenmesi bakımından yunus koruyucu cihazların devlet desteği kapsamına alınarak balıkçılar ile yunuslar arasındaki etkileşim en aza indirgenmelidir.

8- Çok çeşitli olumsuz faktörlerin etkisinde giderek yıpranan Karadeniz ekosistemi ve balıkçılığının nefes alma ve kendini rehabilite etme alanları olarak uygun yerlerde Denizel

Koruma Alanları (DKA) kurulması balıkçılık üretiminin artması ve sürdürülebilirliği açısından çok önemli faydalar sağlayacaktır.

Balıkçıların Yaşadığı Sorunların Takipçisi Olacağız

Bundan sonraki süreçte Su Ürünleri Fakültesi olarak balıkçıların yaşadığı sorunların takipçisi olacaklarını belirten Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat SEZGİN, “Karadeniz için tek bir doğru vardır. Bu doğruya her paydaşın sadece bakış açıları farklıdır. Herkesin ortak hedefi Karadeniz için daha iyinin yapılmasıdır. Karadeniz’de Avcılık temelli bu çalıştayın yanı sıra yetiştiricilik, işleme teknolojisi gibi su ürünlerinin farklı disiplinlerinde çalıştaylarda düzenlemeyi amaçlıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Murat SEZGİN, birincisi düzenlenen “Karadeniz ve Balıkçılık” çalıştayının her yıl geleneksel olarak düzenleneceğini ve katılımın daha yüksek olması amacı ile bundan sonraki yıllarda balık av sezonu dışındaki bir tarihte planlanacağını belirtti. SEZGİN, ayrıca çalıştayda sunulan bildirilerin Üniversitemiz tarafından kitaplaştırılarak, balıkçılık sektörüne ışık tutacağını vurguladı.

AdminAdmin