Güncel
Giriş Tarihi : 04-06-2024 16:50

Belediye meclisi, yoğun gündemle toplandı

Haziran ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Bir önceki meclis karar özetinin tasdiki ile başlayan toplantı yoğun gündem maddeleri ile gerçekleşti.

Belediye meclisi, yoğun gündemle toplandı

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ücret tarifelerinde değişiklikler yapıldı. Belediyesi elinde olan satışa hazır 7 taksi plaka sayısı 10’ a çıkarılırken, yüzme havuzu Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edildi, Cenaze hizmetlerinde, Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi tahsis ücretinde, Zabıta Müdürlüğünün ücret tarifesinde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

1- İlçemiz 19 Mayıs Mahallesi 546 ada, 15 parselde imar planı değişikliği talebi, oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

2- İlçemiz 19 Mayıs Mahallesi 569 ada 13 parselde imar planı değişikliği talebi, oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

3- İlçemiz Çakallı Köyü Tıyır Mahallesinin mücavir alan sınırları içerisine alınması talebi, oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

4- İlçemiz Hamidiye Mahallesinde tescil ile oluşacak Gerze Belediyesi hissesinin 680 ada 1 parseldeki hisse ile takas işlemi talebi, oy birliği ile kabul edildi.

5- İlçemiz 19 Mayıs Mahallesi 415 ada 1 nolu taşınmazda plan tadilatı talebi, oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

6- İlçemiz Köşk Mahallesi 105 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın Kentsel Tasarım Rehberi dışına çıkartılması talebi, oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

7- İlçemiz 19 Mayıs Mahallesinde kurumumuza ait yüzme havuzunun Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmesi talebi, oy birliği ile komisyona havale edildi.

8- Dolmuş Minibüs Araçları Çalışma Yönetmeliğinin kabul edilmesi talebi, oy birliği ile kabul edildi.

9- T Plaka sayısının arttırılması talebi, oy çokluğuyla Trafik Komisyonuna havale edildi. Buna göre, Gerze Belediyesinin elinde olan satışa hazır 7 taksi plaka sayısı 10’ a çıkarıldı.

10-Zabıta Müdürlüğünün ücret tarifesi değişikliği talebi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, Zabıta Müdürlüğünün ücret tarifesinde yüzde 60 zam yapıldı.

11-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün ücret tarifesi değişikliği talebi, oy çokluğu ile kabul edildi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ücret tarifesi değişikliği talebi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, imar durum belgesi ve encümen dosyaları ücretleri 1215 TL’den 2000 TL’ye, kot kesit ücretleri 6,75 TL’den 10 TL’ye çıkarıldı.

13-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ücret tarifesi değişikliği talebi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezinin tahsis ücreti 1250 TL’ den 2500 TL’ ye getirildi.

14- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ücret tarifesi değişikliği talebi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, cenaze hizmet bedeli 2000 TL’ye çıkartıldı.

15- Mevsimlik Çiçek Fidesi satışının yapılabilmesi için ücret tarifesine eklenmesi talebi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, Gerze Belediyesinin kendi serasında üretilen çiçeklerin ücreti 10 TL oldu.

16- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ücret tarifesi değişikliği talebi, oy birliği ile kabul edildi.

Ek gündem:

1-Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi talebi, oy birliği ile kabul edildi.

2-Fen İşleri Müdürlüğünün ücret tarifesi değişikliği talebi, oy birliği ile kabul edildi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün ücret tarifesi değişikliği talebi, oy birliği ile kabul edildi.

4-Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminal İşletmesi İç Yönetmeliğinin kabul edilmesi talebi, oy birliği ile kabul edildi.

5-İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 106 ada, 13-14-15 nolu parsellerde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, oy birliği ile komisyona havale edildi.

6-Hamidiye Mahallesi Karaca Sokak Hal İçi Mevkii 2 / B adresinde bulunan dükkânın S.S. Gerze Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ücretsiz tahsis edilmesi talebi oy birliği ile bir sonraki meclis toplantısına havale edildi.

Büşra ÇevikBüşra Çevik