Eğitim
Giriş Tarihi : 04-05-2024 11:39   Güncelleme : 04-05-2024 11:41

Milli Eğitim Müdürleri, Gerze’ de toplandı

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Gerze’ de gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelindeki yeni müfredat konuları hakkında bilgiler verildi

Milli Eğitim Müdürleri, Gerze’ de toplandı

Toplantı, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle son günlerde gündemde olan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından sunulan ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatı Programları'' üzerinde duruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, - milli bir şahsiyetin oluşumuna katkı sağlamayı, milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan toplum oluşturabilmeyi, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, beden ve ruh bütünlüğüne sahip bilgi nesilleri yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarından olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelindeki yeni müfredat programlarından; Özgün bir eğitim felsefesi, İnsanı önceleyen bir maarif anlayışı, Bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin ele alındığı öğretim programları, Erdem-Değer-Eylem Modeli, ,Sonuç yerine süreç odaklı ölçme değerlendirme yaklaşımı, Disiplinler Üstü-Ötesi yaklaşımı destekleyen program dışı etkinlikler, Öğrencinin kendini inşa etme sürecine imkân veren öğrenme yaşantıları, Öğrencinin aktif olduğu programlar, Öğrenmeyi genişleterek ve derinleştirerek zenginleştirme, Programlar arası okuryazarlık becerileri, Bütüncül bir eğitim modeli, Okul temelli planlama, Sadeleştirilmiş içerik, Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri, Bireysel farklılıkları merkeze alan ve becerileri tetikleyici eğilimler ve diğer programlar ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, yeni müfredat programları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görüş ve önerilerini dinledi. Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinesinde ''Okulum Kuzeyin Yıldızı'' Projesinin hayata geçirilmesi için gerekli tanıtım çalışması ile devam etti.

Büşra ÇevikBüşra Çevik